PASTO / BASURA CON PELIGRO ESTRUCTURAL

RIO LOCO / MANUEL MONTT

2021-06-16 18:48:17

Material Mayor: BH1

Grilla de Unidades

CarroD6-06-36-86-96-10
BH118:48RAFAEL ULLOA + 5 + 38-119:1019:2519:2019:42

Estados de Emergencia

18:49 1-0: (0-4) FUEGO EN BASURA.
19:12 RAFAEL ULLOA: (0-1) FUEGO EN PEQUEÑA EXTENSIÓN DE PASTIZAL.
19:17 RAFAEL ULLOA: (6-7)