EMANACIÓN DE GAS - CASA, EDIF, DEPT

CHAÑARCILLO / PASAJE 4

2021-06-09 19:26:34

Material Mayor: H1

Grilla de Unidades

UnidadD6-06-36-86-96-10
H119:26FRANCISCO ULLOA + 5 + 38-119:3320:0320:0320:16

Estados de Emergencia

19:27 1-13: (0-4) POSIBLE EMANACIÓN DE GAS EN CASA HABITACIÓN.
19:41 FRANCISCO ULLOA: (0-1) DESPERFECTO EN RED DOMICILIARIA DE GLP.
20:09 FRANCISCO ULLOA: (6-7)